logo wersja podstawowa, pion

Podsumowanie działalności – VI 2016

Marta
Przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie naszej dotychczasowej działalności w formie broszury informacyjnej. Od momentu założenia SPIN-US intensyfikuje aktywność na polu komercjalizacyjnym poprzez zakładanie spółek typu spin-off, pośrednictwo w procedurze tworzenia oraz realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, czy realizacji usług doradczo-eksperckich. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić...
Czytaj więcej
Zaproszenie #wkraczamydogry

„Wkraczamy do gry” – konferencja prasowa inaugurująca Akcelerator ARP Games

Marta
W imieniu własnym oraz Agencji Rozwoju Przemysłu serdecznie zapraszamy na konferencję prasową #wkraczamydogry poświęconą pierwszej edycji konkursu Akceleratora ARP, która rozpocznie się 14 lipca o godz. 12.00 w siedzibie ARP S.A. w Warszawie. Szczegóły poniżej: oraz na stronie internetowej Zapraszamy!
Czytaj więcej
Fotolia_95768080_Subscription_XL-druk10 Internet

Warsztaty metropolitalne – nowość edukacyjna

Marta

W imieniu własnym, Biura Współpracy z Gospodarką UŚ oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) na Uniwersytecie Śląskim mamy przyjemność zaprosić Państwa na WARSZTATY METROPOLITALNE organizowane w roku akademickim 2017/2018.

Czytaj więcej
oliver-thomas-klein-161835

O funduszach przy kawie – spotkanie informacyjne

Marta

W imieniu swoim oraz APAULY GROUP serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne: „O funduszach przy kawie”, które odbędzie się dnia 6 lipca 2017 r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12 (s.159, II piętro). Startujemy o godzinie 9.00.

Czytaj więcej
arp-logo

X edycja Innovation Pitch – zgłoszenie do ARP Games

Marta
W imieniu ARP Games Sp. z o.o., będącej spółką córką SPIN-US sp. z o.o., zapraszamy na X edycję ARP Innovation Pitch. Głównym obszarem działalności Spółki, jako Akceleratora Gier Wideo jest doprowadzenie do komercjalizacji i sukcesu biznesowego pomysłów na gry wideo. Wykorzystując doświadczenie...
Czytaj więcej

Wyniki oceny merytorycznej konkursu II+

Marta
Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US oraz lidera konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w pierwszym naborze konkursowym...
Czytaj więcej
logo wersja podstawowa, pion

Zaproszenie do składania ofert

Marta
Szanowni Państwo, w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi analizy rynkowej branży leków amorficznych. Termin składania...
Czytaj więcej
parp_logo

Bony na innowacje dla MŚP – ogłoszenie konkursu

Marta

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR.

Czytaj więcej

Wyniki oceny formalnej II+

Marta
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż w procedurze konkursowej pierwszego naboru na prace przedwdrożeniowe do dnia 30 kwietnia wpłynęło 9 wniosków projektowych. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W terminie 30 dni tj. do dnia 5.06.2017 r....
Czytaj więcej