CLIMATE ACCELERATOR

Spółka brała udział w projekcie Climate Accelerator 2020. Climate Accelerator to inicjatywa EIT Climate-KIC, wiodącej, europejskiej organizacji na rzecz innowacji klimatycznych oraz SPIN-US. Nasz akcelerator jest częścią międzynarodowej sieci.

Climate Accelerator powstał, aby wspierać pomysły i rozwiązania, które:

  • neutralizują skutki zmian klimatycznych
  • budują odpowiedzialne miasta przyszłości
  • rozwijają zrównoważone podejście do zasobów środowiska naturalnego
  • wyznaczają nowe standardy dla przemysłu i biznesu
  • przynoszą kluczowe dziś innowacje w zakresie dekarbonizacji, bezemisyjności i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

Po więcej informacji zapraszamy TU.