Akredytowane Laboratorium Badań Korozyjnych

Laboratorium Badań Korozyjnych (L-BK) wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych (ZLB) na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytutu Inżynierii Materiałowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Obszarem badań L-BK (Nr akredytacji PCA: AB 1332) są przyspieszone badania korozyjne w sztucznej atmosferze obojętnej mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227 (odpowiednik ASTM B117, DIN EN ISO 9227 NSS, JIS Z 2371).

Zakres oferty badawczej:

  • Przyspieszone badania korozyjne w sztucznej atmosferze obojętnej mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227 (Neutral Salt Spray Test, NSS) dla: metali i stopów metali, powłok metalowych (anodowych i katodowych), powłok konwersyjnych, powłok anodowych tlenkowych, powłok organicznych na materiałach metalowych i kompozytów.
  • Wstępna ocena możliwości zastosowania nowo opracowanych materiałów konstrukcyjnych lub powłok ochronnych.
  • Kontrola jakości.
  • Sprawdzenie porównawcze.
  • Analiza nieciągłości powłok.
  • Badania jakościowe – ocena próbek i gotowych wyrobów poddanych przyspieszonym badaniom korozyjnym zgodnie z normą PN-EN ISO 9227 (test NSS).
  • Badania ilościowe – ustalanie stopnia skorodowania i szybkości korozji metali (powłok) poddanych przyspieszonym badaniom korozyjnym zgodnie z normą PN-EN ISO 9227 (test NSS).

Szczegółowa oferta badawcza laboratorium dostępna TU.

Komora solna firmy KÖHLER AUTOMOBILTECHNIK i Komora CC1000iP firmy Ascott