SPIN-TECH

SPIN-TECH

Spółka jest beneficjentem projektu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem był rozwój spółki SPIN-US w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii. W efekcie realizacji projektu spółka została wyposażona w narzędzia niezbędne do realizacji celów statutowych, do których została powołana tj. aktywnej komercjalizacji, zarówno przy wyborze ścieżki pośredniej, jak i bezpośredniej. Projekt zakończono w grudniu 2016 r.