SPIN-TECH

Projekt SPIN-TECH realizowany był w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem było powstanie i rozwój spółki SPIN-US w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii.

W efekcie realizacji projektu spółka została wyposażona w narzędzia niezbędne do realizacji celów statutowych, do których została powołana tj. aktywnej komercjalizacji, zarówno przy wyborze ścieżki pośredniej, jak i bezpośredniej.

Projekt zakończono w grudniu 2016 r.