Projekty

SPIN-US w związku z intensywną działalnością komercjalizacyjną podejmuje szereg inicjatyw w zakresie realizacji projektów w obszarze możliwości wsparcia i rozwoju uczelnianej własności intelektualnej.

Aktualnie realizowane projekty: