Analiza freedom to operate i badanie stanu techniki

Opis usługi

Analiza Freedom to Operate i badanie stanu techniki są narzędziami wspierającym proces podejmowania decyzji w zakresie rozwoju rynkowego. Pozwalają określić czy dane rozwiązanie nie jest takie samo, jak inna opatentowana technologia i czy nie narusza zastrzeżeń patentowych i zakresu ochrony.

Wejście na rynek z nową technologią wiąże się z szeregiem wyzwań, między innymi z ryzykiem dotyczącym możliwych naruszeń praw wyłącznych (patentowych) innych firm. Przed decyzją o wejściu na rynek krajowy lub zagraniczny warto sprawdzić, czy w danym kraju nie funkcjonują inne, konkurencyjne technologie i czy możemy na dany rynek wprowadzić nasze rozwiązanie.

Badanie stanu techniki to analiza obecnego stanu wiedzy o danej dziedzinie, w kontekście istniejących rozwiązań, technologii, opublikowanych wyników badań naukowych. Analizowane są zgłoszenia patentowe i patenty oraz artykuły naukowe i oferta konkurencyjnych firm.

Wartość/ korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

  • Redukuje koszty i zmniejsza ryzyko ewentualnych pozwów i odszkodowań, bowiem zanim wprowadzi się rozwiązanie na rynek analiza FTO pomaga określić czy nasze rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów.
  • Badanie stanu techniki pozwala na sprawdzenie wszystkich rozwiązań funkcjonujących w interesującej nas dziedzinie.