Brokering (scouting) technologiczny dla firm

Opis usługi

Scouting technologiczny skierowany jest do firm, które chcąc budować swą wartość, wykraczają poza granice wewnętrznych struktur i gotowe są szukać rozwiązań oraz inspiracji poza organizacją.

W ramach usługi definiujemy problemy technologiczne i wyzwania. Efektem są dostarczone technologie zgodne z wypracowaną specyfikacją.

Z jednej strony usługa może mieć za zadanie np. zidentyfikowanie luki technologicznej lub odnalezienie niszy rynkowej, a z drugiej także wyszukanie nowych rynków i nowych zastosowań dla technologii.

Ważnym aspektem scoutingu technologicznego jest wykorzystywanie źródeł informacji o charakterze zarówno formalnym, jak i nieformalnym.

Działania w ramach usługi koncentrują się na pozyskiwaniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych prac naukowo-badawczych na uczelniach przy jednoczesnej weryfikacji wielkości ich potencjału komercjalizacyjnego. W przypadku pozytywnego zaopiniowania potencjału komercjalizacyjnego wytworzonego rozwiązania, następuje faza zaprezentowania uzyskanych rezultatów dla odbiorców opracowanej technologii. Ostatnim krokiem jest doprowadzenie do nawiązania współpracy między uczelnią a partnerem biznesowym.

Wartość/ korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

  • Umożliwia dostęp do najbardziej perspektywicznych technologii polskich i zagranicznych, które mogą rozwiązać konkretne problemy oraz stanowić źródło inspiracji.
  • Ułatwia pozyskiwanie technologii lub prowadzi wręcz do pozyskiwania technologii.