Audyt innowacyjności na bazie autorskiego narzędzia informatycznego do przeprowadzenia badania poziomu innowacyjności

Opis usługi

Badanie organizacji, polegające na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.

Kluczowe etapy:

  • Przeprowadzenie badania w siedzibie przedsiębiorstwa, którego efektem jest wypełniony formularz wstępny audytu.
  • Analiza danych.
  • Synteza, wyznaczenia pożądanych kierunków zmian w analizowanym przedsiębiorstwie.
  • Przygotowanie i przekazanie raportu z audytu.

Dalekosiężnym, strategicznym celem audytu jest uruchomienie w przedsiębiorstwie procesu, który zakończy się wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych.

Wartość/ korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

  • Budowa wskaźników do benchmarkingu z konkurencją.
  • Identyfikacja wąskich gardeł i obszarów wymagających dalszego rozwoju.
  • Stworzenie narzędzi do monitoringu postępu w zakresie rozwoju innowacyjności.