Silesia Connect

Silesia Connect to projekt, który powstał dzięki współpracy czterech podmiotów: Fundacji VENTURE CAFE WARSAW (Cambridge Innovation Center), Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spółek SPIN-US oraz Invento Capital.

Wydarzenie było skierowane do przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli świata nauki, startupów, wynalazców, innowatorów oraz organizacji otoczenia biznesu ze Śląska.

Silesia Connect to 12 spotkań, podczas których odbyły się prezentacje startup-ów, debaty przy udziale wyjątkowych gości, spotkania w formule Demo Table, Info Table, Fireside Chats, Office Hours, Roundtable Debate.

Formuła spotkań była okazją do pogłębiania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń, networkingu uczestników, aby czerpać inspiracje do działania i rozwoju w obszarach kluczowych dla samego regionu, kraju i świata.

Więcej informacji na STRONIE PROJEKTU.