Analiza pyłkowa miodu pszczelego

Opis usługi

Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie analizować je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza, a także dla osób związanych ze sprzedażą miodu. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Podczas kursy odbędzie się krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

Kurs trwa 7 godzin i składa się z 2 h wykładów oraz aż 5 h zajęć laboratoryjnych

Zajęcia odbywają się w małej grupie (maksymalnie 16 osób).

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat określenia gatunku miodu wytwarzanego we własnej pasiece, jego pochodzenia oraz wykrywania „prawdziwości” miodu. Prowadzący pokażą jak niewielkim nakładem finansowym wykonać analizę pyłkową miodów w zaciszu własnej pracowni pszczelarskiej. Każdy Uczestnik otrzyma protokół zawierający opis jak krok po kroku wykonać samodzielnie analizę oraz imienny certyfikat uczestnictwa.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

Podstawy analizy pyłkowej miodu

Zajęcia praktyczne:

  • Wstęp do mikroskopowania
  • Analiza pyłkowa przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 z późniejszymi zmianami: przygotowanie próbek i preparatów, analiza mikroskopowa, sporządzanie dokumentacji

Prowadzący:

dr Łukasz Nicewicz – pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku.

Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim – kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy” współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


HARMONOGRAM

Najbliższy termin: 20 maja 2023 r.

Godziny: 9.00 – 16.00

Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 

Koszt: 480,00 zł brutto za osobę.

Obowiązkowe zapisy na kurs: ZAPISY

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie przelewu, w kwocie 480,00 zł brutto, na rachunek organizatora. Płatność może zostać dokonana na podstawie przesłanej mailowo faktury proforma.

W sytuacji gdy na kurs zapisze się mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zwrot całości wpłaconej kwoty jest możliwy, jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację z kursu do dnia 14.05.2023 r.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 5 dni przed jego rozpoczęciem (po 14.05.2023 r.), Uczestnik zostanie obciążony kosztami zorganizowania kursu w wysokości połowy jego wartości.

W przypadku nieobecności w dniu kursu opłata nie podlega zwrotowi.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z mailowo lub telefonicznie: spin@us.edu.pl.

Menu