Analiza pyłkowa miodu pszczelego

Opis usługi

Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie analizować je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza, a także dla osób związanych ze sprzedażą miodu. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Podczas kursy odbędzie się krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

Kurs trwa 7 godzin i składa się z 3 h wykładów oraz 4 h zajęć laboratoryjnych.

Zajęcia odbywają się w małej grupie (maksymalnie 16 osób).

UWAGA! Ukończenie kursu nie uprawniania do wykonywania analizy pyłkowej miodu w celach komercyjnych. 

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat określenia gatunku miodu wytwarzanego we własnej pasiece, jego pochodzenia oraz wykrywania „prawdziwości” miodu. Prowadzący pokażą jak niewielkim nakładem finansowym wykonać analizę pyłkową miodów w zaciszu własnej pracowni pszczelarskiej. Każdy Uczestnik otrzyma protokół zawierający opis jak krok po kroku wykonać samodzielnie analizę oraz imienny certyfikat uczestnictwa.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

Podstawy analizy pyłkowej miodu

Zajęcia praktyczne:

  • Wstęp do mikroskopowania
  • Analiza pyłkowa przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 z późniejszymi zmianami: przygotowanie próbek i preparatów, analiza mikroskopowa, sporządzanie dokumentacji

Prowadzący:

dr Łukasz Nicewicz – pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktor w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku.

Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim – kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy” współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


HAMRONOGRAM

Termin:18 maja 2024 r., godz. 9.00 – 16.00

Adres: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków

Koszt: 550,00 zł brutto

Zapisy: TU

Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie przelewu, w kwocie 550,00 zł brutto, na rachunek organizatora. Płatność może zostać dokonana bezpośrednio na konto Organizatora lub na podstawie faktury proforma. Faktura proforma zostanie wystawiona na prośbę Uczestnika, po wcześniejszym podaniu danych do faktury.
  • W sytuacji gdy na kurs zapisze się mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  • Zwrot całości wpłaconej kwoty jest możliwy, jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację z kursu do dnia 11.05.2024 r.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji po 10.05.2024 r., Uczestnik zostanie obciążony kosztami zorganizowania kursu w wysokości połowy jego wartości.
  • W przypadku nieobecności w dniu kursu opłata nie podlega zwrotowi.