Analizy petrograficzne

Badania prowadzone w ramach usługi umożliwiają m.in. pełną ilościową i jakościową analizę macerałową, określenie stopnia uwęglenia na podstawie pomiarów refleksyjności witrynitu, a także charakterystykę kerogenu skał macierzystych dla węglowodorów, łupków bitumicznych oraz innych typów skał osadowych zawierających rozproszoną materię organiczną.

Petrologia węgla podejmuje również badania łupków węglowych, węglistych, węgli sapropelowych (które można określić mianem pośrednich pomiędzy węglem a ropą naftową / węglowodorami).

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji dokonamy indywidualnej wycen.