Analiza potencjału komercyjnego

Naszą misją jest wspieranie twórców i przedsiębiorców w przekraczaniu granic pomiędzy
światem nauki i przemysłu oraz pełnienie roli katalizatora wspierającego transfer wiedzy z uczelni do gospodarki

Aktualności

Mamy potencjał

1
naukowców na uniwersytecie
1
wynalazków
1
laboratoriów
1
spółki portfelowe

Nasi partnerzy