Badanie trendów technologicznych

Opis usługi

Usługa polega na:

  • analizie trendów patentowych z możliwą predykcji obszarów technologicznych o największym potencjale rozwojowym
  • monitoringu inteligentnych specjalizacji
  • identyfikacji trendów badawczych dla wytypowanych obszarów technologicznych sprowadzających się do analizy keywords oraz wytypowaniu jednostek posiadających kompetencje w analizowanym obszarze. Działanie ma pozwolić na monitoring trendów badawczych dla zainteresowanych podmiotów w zakresie technologicznym

Realizacja usług odbywa się w poniższych schemacie:

Wartość/ korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

  • Stanowi to punkt odniesienia dla pozycjonowania własnych technologii i przyszłych ścieżek rozwoju.
  • Firma otrzyma informacje, które posłużą jej jako wytyczne biznesowe.
  • Pozwoli firmie dostrzec siły technologiczne i rynkowe, które napędzają zmiany.