Analizy metodą XRD

Analiza dostarczonego materiału przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego obejmuje:

  • wykonanie precyzyjnej analizy fazowej techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD),
  • określenie jakościowe faz/minerałów występujących w próbkach przy użyciu najnowszych baz danych ICSD oraz ICDD – PDF4+,
  • określenie parametrów strukturalnych i udziałów ilościowych wyróżnionych faz przy użyciu obliczeń metoda Rietvelda,
  • wykonywanie eksperymentów w celu określenie przemian fazowych w próbkach w wyniku wygrzewania,
  • analizę ultra-śladowych ilości faz przy użyciu technik mikrodyfrakcyjnych (μ-XRD), badania nowych minerałów.

Ponadto, jako usługę komplementarną przedstawiamy możliwość współpracy w zakresie opracowywania analiz SEM oraz EDS.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji dokonamy indywidualnej wycen.