Rybnik 360 Deep Demonstration

Projekt Rybnik 360 DD został zorganizowany w międzynarodowym partnerstwie w oparciu o metodę Deep Listening, czyli rozmów, spotkań, warsztatów oraz innych aktywności, które były sposobem na zbadanie motywacji i obaw interesariuszy w kontekście transformacji i przeobrażeń miasta. Wszystkie działania i aktywności podejmowane w projekcie zostały wykorzystane do przygotowania portfolio przedsięwzięć i programów, które mają przygotować Rybnik oraz różne grupy społeczne, do zrealizowania idei miasta przyszłości, opartego na zrównoważonym rozwoju i poszanowaniu środowiska.

Projekt Rybnik 360 DD przewidywał mapowanie kluczowych interesariuszy, realizację procesu Deep Listening, projektowanie i wizualizację istniejącego systemu działań zmierzających do transformacji, realizację działań z zakresu foresightu strategicznego oraz wiele innych, zdefiniowanych w raportach szczegółowych po każdym Pakiecie Działań (Work Package).