RYBNIK 360 DEEP DEMONSTRATION

Spółka bierze udział w projekcie Rybnik 360 Deep Demonstration. Projekt ma przyczynić się do lepszego zrozumienia interesariuszy Rybnika, a także przygotowania portfolio przedsięwzięć i programów, które mają przygotować Rybnik oraz różne grupy społeczne, do zrealizowania idei miasta przyszłości, opartego na zrównoważonym rozwoju i poszanowaniu środowiska.

Więcej o projekcie TU.