PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji

„PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” jest dofinansowany w ramach programów Fundusze Europejskie dla Ślaskiego 2021-2027, Priorytet 1 – Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie 1.3 – Ekosystem RIS

Partnerzy projektu:

  • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
  • Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
  • Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
  • Politechnika Śląska
  • Konsorcjum: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Konsorcjum: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, SPIN-US Sp. z o.o.
  • Konsorcjum: Zamek Cieszyn, Akademia WSB, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja kultury im. K. Bochenek

Główny cel projektu to wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo-technologicznego, rozszerzenie działalności Regionalnego Obserwatorium Innowacji oraz rozwinięcie platformy Innobservator Silesia – Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego.

Łączny budżet projektu: 8 363 471,48 zł.

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 – 31.10.2025