Badania zanieczyszczeń węgla drzewnego oraz brykietów z węgla drzewnego metodą mikroskopową

Analiza mikroskopowa wykonywana jest zgodnie z obowiązującą Normą Europejską EN 1860-2:2005 oraz ISO 7404-2i ISO 7404-3. Zakres analizy dotyczy węgla oraz brykietów z węgla drzewnego przeznaczonych do użycia w urządzeniach do grillowania. Celem badań w wyżej wymienionym zakresie jest ograniczenie zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas obróbki termicznej w związku z przyrządzaniem potraw z użyciem grilla na paliwa stałe – węgiel drzewny oraz brykiety z węgla drzewnego.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji dokonamy indywidualnej wyceny.