Synteza polimerów

Badaniu może zostać poddane kilka obszarów chemii polimerów, fizyki/chemii materii miękkiej i skondensowanej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań:

  • polimeryzacja w warunkach wysokociśnieniowych
  • polimeryzacja w zamknięciu 2D
  • synteza dopasowanych polielektrolitów w szerokim zakresie mas cząsteczkowych oraz badania zmian ich przewodnictwa w zależności od masy cząsteczkowej i temperatury zeszklenia.
  • badanie dynamiki molekularnej różnych materiałów szkłotwórczych w różnych warunkach termodynamicznych i geometrycznych ograniczeniach przestrzennych.
  • badanie wpływu topologii, masy cząsteczkowej i oddziaływań cząsteczkowych na zachowanie polimerów w warunkach przestrzennych ograniczeń geometrycznych (np. polimerowe ciecze jonowe, polimery asocjacyjne).
  • badanie fizycznej stabilizacji i kinetyki krystalizacji aktywnych składników farmaceutycznych w przestrzennie ograniczonych systemach, poszukując nowych systemów dostarczania leków.