Inkubator Innowacyjności 4.0

logo-ueProjekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Lider Konsorcjum), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Członek Konsorcjum) i SPIN-US Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w trybie projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR.

Termin realizacji projektu: lipiec 2020 – kwiecień 2023

Więcej informacji nt. projektu dostępne na TU.