INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

logo-ue

Spółka realizuje projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” wraz z Uniwersytetem Śląskim (lider konsorcjum) oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR.

AKTUALNOŚCI

I nabór wniosków

Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy UŚ lub UJK, zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK, a także doktoranci oraz studenci ww. uczelni. 

Poszczególne projekty przedwdrożeniowe mogą uzyskać wsparcie finansowe do 100 000 zł!

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku wraz z kosztorysem zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W I NABORZE: 12 kwietnia – 12 maja br.

Wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z naborem zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, e-mail: transfer@us.edu.pl. Kontakt do pracowników:

  • Maria Kwarcińska, Kierownik Projektu, e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
  • Paulina Cyganik, Broker innowacji/technologii, e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl
  • Michał Fafiński, Broker innowacji/technologii, e-mail: michal.fafinski@us.edu.pl
  • Dorian Zakrzewski, Broker innowacji/technologii, e-mail: dorian.zakrzewski@us.edu.pl

www-inkubator

KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki I naboru

Zakończyły się prace nad oceną wniosków, które napłynęły do nas w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych w I naborze otrzyma 7 zespołów badawczych Uniwersytetu Śląskiego oraz 2 zespoły badawcze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Serdecznie gratulujemy!inkubator-innowacyjności

KLIKNIJ TUTAJ

II nabór

Rozpoczął się II nabór na składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski, SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego i ma na celu m.in. przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy UŚ lub UJK, zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK, a także doktoranci oraz studenci ww. uczelni.

Poszczególne projekty przedwdrożeniowe mogą uzyskać wsparcie finansowe do 100 000 zł!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W II NABORZE: 22 października br.

Wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z naborem zajmuje się Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, e-mail: transfer@us.edu.pl.

inkubator-drugi-nabór

KLIKNIJ TUTAJ