SPÓŁKI PORTFELOWE

1. Millvent Sp. z o.o.

Millvent, spin-off Uniwersytetu Śląskiego utworzony przy ścisłej współpracy i z kapitałowym udziałem spółki celowej Uniwersytetu SPIN-US.

Millvent jest producentem i dystrybutorem naturalnych surowców kosmetycznych, farmaceutycznych oraz środków do uprawy roślin. Firma korzysta z nowoczesnego zaplecza Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz wykwalifikowanej kadry naukowej.

Kontakt:
E-mail: kontakt@millvent.com
Strona internetowa: www.millvent.com

English:

Millvent Ltd. – Producer and distributor of natural ingredients used in cosmetics, pharmaceuticals and natural and biological pest inhibitors for plants.

2. ARP Games Sp. z o.o.

Spółka zawiązana przez ARP, SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego oraz powiat cieszyński. Jej głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo. Akcelerator będzie wspierał młodych, kreatywnych twórców i umożliwiał im samodzielne wejście na rynek. Ponadto, aktywność ARP Games będzie koncentrowała się na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora gier.

Kontakt:

Strona internetowa: www.arpgames.pl

English:

ARP Games Ltd. – an accelerator that identifies creative projects in the gaming market and supports the development of innovative ideas from talented recruits.

3. Amorphis Pharma Development Sp. z o.o.

Spółka zajmująca się opracowaniem technologii uzyskania stabilnych form amorficznych leków oraz opracowaniem technologii ich produkcji. Udziałowcami w spółce są inwestorzy prywatni oraz finansowi.

English:

Amorphis Pharma Development Ltd. – a company specializing in the development of technologies for obtaining stable forms of amorphic drugs and developing the technology of their production.

5. South Poland Cleantech Cluster

Klaster powołany, aby zapewnić szybszy wzrost istniejących w regionie cleantech firm oraz przyciągnąć zagraniczne spółki, jak i inwestycje do Polski. South Poland Cleantech Cluster realizuje powyższe cele m.in. poprzez realizację projektów „od pomysłu do rynku”, wspieranie wdrożeń wyników prac B+R.

Kontakt:
E-mail: office@spcleantech.com
Strona internetowa: www.spcleantech.pl

6. Invento Capital Sp. z o.o.

Fundusz zawiązany przez SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego i Falco Advisers Sp. z o.o. Ma na celu inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub technologii. Efektem działania będzie osiągnięcie zysków z inwestycji poprzez ich komercjalizację w spółkach portfelowych lub sprzedaż ich wyników inwestorom branżowym lub inwestorom finansowym.

Zachęcamy do zapoznania ze szczegółową ofertą funduszu.

Strona internetowa: http://www.inventocapital.pl

Wybrane inwestycje funduszu: 

Smartlife Robotics Sp. z o.o.

SmartLife Robotics prowadzi działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w opracowywaniu i rozwijaniu nowych technologii dla klientów indywidualnych w dziedzinie inteligentnego domu, internetu przedmiotów i sztucznej inteligencji. Celem spółki jest wprowadzenie wspólnych rozwiązań technologicznych, które będą obecne w każdym gospodarstwie domowym i które poprawią standard życia codziennego.

Przedmiotem projektu B+R jest wykorzystanie najnowszych technologii, które będą wspierały rozwój kognitywny dzieci w wieku 1-8 lat. W przeciwieństwie do obecnie dostępnych rozwiązań jak tablety lub plastikowe odtwórcze zabawki, celem jest stworzenie rozwiązania, które w czasie rzeczywistym będzie mogło wchodzić w interakcję z dzieckiem. Jest to projekt łączący ze sobą wiele aspektów zarówno technologicznych jak: robotykę, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, oraz opracowywanie metod komunikacji w obrębie samej ekspresji robota poprzez ruch, kolor, oraz mimikę z wchodzącym w ten proces podejściem psychologicznym i kognitywistycznym, w celu zapewnienia adekwatnej responsywności, która umożliwi prawidłowy rozwój dzieci. Robot będzie kierowany do dzieci w wieku od 4 do 8 lat przede wszystkim rozwijając zdolności językowe poprzez naukę języka obcego, innym ważnym obszarem jest rozwój muzykalności i zabawy ruchowe, a także poszerzenie wiedzy ogólnej dziecka z zakresu geografii czy historii.

Ascorlab Sp. z o.o.

Ascorlab realizuje projekt mający na celu badania na właściwościami śluzu ślimaka Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) oraz nad możliwościami jego zastosowania. Efekty Projektu dedykowane są przede wszystkim do firm kosmetycznych wykorzystujących śluz ślimaków do produkcji dermokosmetyków oraz do producentów tego typu komponentów.

W celu uzyskania śluzu o wysokich, konkurencyjnych na rynku parametrach, zakłada się prace nad określeniem optymalnych warunków hodowli takich jak: rodzaj pokarmu, czas wegetacji, wilgotność etc. Przedmiotem badań będzie również opracowanie nowych metod ekstrakcji śluzu, sposobów zabezpieczania gotowego produktu oraz użycia innych surowców jako komponentów kosmetycznych np. jaj ślimaków (tzw. biały kawior). Jednocześnie, ze względu na potencjalne wykorzystanie w kosmetyce, istotne będzie uzyskanie informacji o obecności potencjalnie chorobotwórczych i niebezpiecznych mikroorganizmów w śluzie pochodzącym z zoptymalizowanej helikokultury oraz określenie potencjalnych właściwości biobójczych.

Fire Fighter Sp z o.o.

Fire Fighter  to podmiot powołany do stworzenia wyspecjalizowanego drona operacyjnego przeznaczonego dla jednostek pożarniczych, umożliwiającego nie tylko wykrywanie i monitorowanie zagrożeń, ale również wysokoefektywne gaszenie zarzewi ognia. Projekt badawczo-rozwojowy zakłada rozwinięcie istniejącej technologii – jednej z produkowanej przez Spółkę platform wielowirnikowych. Celem projektu jest dostosowanie istniejącego produktu Spółki do pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz doposażenie platformy w systemy przeznaczone do wsparcia jednostek straży pożarnej w trakcie interwencji przeciwpożarowych. Projekt współtworzony jest przez Grupę Spartaqs, lidera technologicznego w branży dronowej w Polsce.

Monethero Sp. z o.o.

Celem Monethero jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie smart contractu bazującego na technologii typu block chain w celu zautomatyzowania transakcji finansowania firm sektora MSP działających w branży e-commerce i commerce. Celem projektu jest stworzenie unikatowego opartego na technologii blockchain rozwiązania automatycznego zawierania, zapisywania (w systemie typu rozproszonego rejestru) i rozliczania pomiędzy firmami pozyskującymi kapitał, a inwestorami i przy udziale Monethero „Umów Finansowania” bazującego na metodologii smart contract (chaincode), zakładającej, że kod jest podstawą prawną umowy (z ang. code is law). Monethero zamierza opracować swoje rozwiązanie m.in. poprzez wykorzystanie i dalsze rozwijanie do własnych potrzeb frameworku Hyperledger Fabric (permissioned DLT na licencji open source Linux Foundation).

Qvistorp S.A.

Działalność Qvistorp polega na tworzeniu i komercjalizacji autorskiego systemu IT do wspierania decyzji inwestycyjnych. Projekt badawczo-rozwojowy dotyczy stworzenia zaawansowanego modułu oceny jakościowej nowych zamierzeń (projektów) – roboczo nazwany Ranking Tree (drzewo rankingowe). Ranking Tree to projekt pozwalający na uchwycenie kluczowych czynników sukcesu projektów np. w kontekście: posiadanych i niezbędnych kompetencji i zasobów organizacji, jego potencjału rynkowego oraz złożoności i ryzyka przemysłowego. Oprogramowanie to ma być oferowane przedsiębiorstwom, które chcą wspierać proces decyzyjnym nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Projekt Ranking Tree to projekt z pogranicza obszarów IT, finansów i zarządzania. Efekty Projektu dedykowane są przede wszystkim do firm i korporacji  zwracających szczególną uwagę na optymalizację procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie

Domus Tech Sp. z o.o.

Działalność Domus Tech polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z produkcją samonośnych laminowanych płyt poliuretanowych („płyta LPL”) w celu opracowania materiałów oraz technologii budowy tanich, lekkich domów i obiektów użyteczności publicznej. Kluczowym elementem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu uzyskania właściwości płyt LPL umożliwiających ich certyfikację w Instytucie Technik Budowlanych (certyfikat ITB-B), co w konsekwencji pozwoli zastosować płyty do budowy domów jednorodzinnych i uwzględniać je w projektach architektonicznych i budowlanych. Na obiektach prototypowych prowadzone będą prace B+R związanie z określeniem materiałów, narzędzi i procesu seryjnej produkcji płyt LPL z wykorzystaniem maszyn CNC oraz budowy testowych obiektów do zamkniętego stanu deweloperskiego w celu sprawdzenia ich jakości, ustalenia macierzy kosztów oraz uzyskania powtarzalności procesu produkcji.

Projekt „Domus Tech” to projekt obejmujący swoim zakresem obszary budownictwa i nowych materiałów. Efekty Projektu dedykowane są przede wszystkim podmiotom zainteresowanym budownictwem jednorodzinnym oraz socjalnym (tj. klienci indywidualni, deweloperzy, samorządy). Końcowym rezultatem Projektu B+R ma być przygotowany do komercjalizacji materiał, projekt i proces produkcji domów jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej z płyty LPL.

English:

INVENTO CAPITAL Sp. z o.o. A Bridge ALFA Fund that invests in research and development projects in the fields of energy, medicine, chemistry and new materials, as well as,  ICT, which results in the development and commercialization of innovative products and/or technologies

7. MADBIOTECH Sp. z o.o.

MADBIOTECH Sp. z o.o. to spółka, której obecna działalność powiązana jest z projektem dotyczącym medycyny żywieniowej wraz z zapleczem naukowym i wykorzystaniem tej wiedzy do tworzenia nowych procesów technologicznych używanych w produkcji napojów. MADBIOTECH Sp. z o.o. specjalizuje się w mikroorganizmach stosowanych w fermentacji napojów, probiotyków, kultur mieszanych i technologii ich produkcji.

Kontakt:

Strona internetowa: http://www.madbiotech.com/

English:

Madbiotech Ltd. –  Biotechnology company specializing in fermentation processes, microbiology, and production processes used to create fermented beverages that range from alcoholic to low and non-alcoholic

8. AscorLAb Sp. z o.o.

AscorLAb Sp. z o.o. – prowadząca prace badawczo – rozwojowe nad oceną przydatności ślimaka Cornu aspersum do pozyskiwania wysokiej jakości biokomponentu (śluzu). Docelowo w wyniku prowadzonych prac zostanie wypracowana metoda pozyskiwania śluzu ww. ślimaka tak, aby stanowił on półprodukt możliwy do wykorzystania w produkcji wyrobów kosmetycznych. Wraz z metodą powstanie karta charakterystyki śluzu.

English

AscorLAb Sp. z o.o.– Involved in the research and development that assess the usefulness of Cornu Aspersum to obtain a high quality biocomponent (mucus), which is applicable for the cosmetic and pharmaceutical industry.