SPÓŁKI PORTFELOWE

1. Millvent Sp. z o.o.

Millvent, spin-off Uniwersytetu Śląskiego utworzony przy ścisłej współpracy i z kapitałowym udziałem spółki celowej Uniwersytetu SPIN-US.

Millvent jest producentem i dystrybutorem naturalnych surowców kosmetycznych, farmaceutycznych oraz środków do uprawy roślin. Firma korzysta z nowoczesnego zaplecza Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz wykwalifikowanej kadry naukowej.

Kontakt:
E-mail: kontakt@millvent.com
Strona internetowa: www.millvent.com

English:

Millvent Ltd. – Producer and distributor of natural ingredients used in cosmetics, pharmaceuticals and natural and biological pest inhibitors for plants.

millvent_logo

2. ARP Games Sp. z o.o.

Spółka zawiązana przez ARP, SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego oraz powiat cieszyński. Jej głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo. Akcelerator będzie wspierał młodych, kreatywnych twórców i umożliwiał im samodzielne wejście na rynek. Ponadto, aktywność ARP Games będzie koncentrowała się na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora gier.

Kontakt:

Strona internetowa: www.arpgames.pl

English:

ARP Games Ltd. – an accelerator that identifies creative projects in the gaming market and supports the development of innovative ideas from talented recruits.

3. Amorphis Pharma Development Sp. z o.o.

Spółka zajmująca się opracowaniem technologii uzyskania stabilnych form amorficznych leków oraz opracowaniem technologii ich produkcji. Udziałowcami w spółce są inwestorzy prywatni oraz finansowi.

English:

Amorphis Pharma Development Ltd. – a company specializing in the development of technologies for obtaining stable forms of amorphic drugs and developing the technology of their production.

4. POLYMERTECH Sp. z o.o.

Spółka działająca w obszarze nowoczesnych materiałów. Spółka zawiązana przez SPIN-US i kilku inwestorów branżowych, oparta o rozwiązanie pt. „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym”.

Kontakt:

Strona internetowa: www.polymertech.pl

English:

POLYMERTECH Ltd. – a company specializing in the field of new technologies and materials required for the highly specialized needs of the medical, 3d printing, hotel, gastronomic, packaging and automotive industries.

5. South Poland Cleantech Cluster

Klaster powołany, aby zapewnić szybszy wzrost istniejących w regionie cleantech firm oraz przyciągnąć zagraniczne spółki, jak i inwestycje do Polski. South Poland Cleantech Cluster realizuje powyższe cele m.in. poprzez realizację projektów „od pomysłu do rynku”, wspieranie wdrożeń wyników prac B+R.

Kontakt:
E-mail: office@spcleantech.com
Strona internetowa: www.spcleantech.pl

cleantech_logo

6. Invento Capital Sp. z o.o.

Fundusz zawiązany przez SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego i Falco Advisers Sp. z o.o. Ma na celu inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub technologii. Efektem działania będzie osiągnięcie zysków z inwestycji poprzez ich komercjalizację w spółkach portfelowych lub sprzedaż ich wyników inwestorom branżowym lub inwestorom finansowym.

Zachęcamy do zapoznania ze szczegółową ofertą funduszu.

Strona internetowa: http://www.inventocapital.pl

English:

INVENTO CAPITAL Sp. z o.o. A Bridge ALFA Fund that invests in research and development projects in the fields of energy, medicine, chemistry and new materials, as well as,  ICT, which results in the development and commercialization of innovative products and/or technologies

7. MADBIOTECH Sp. z o.o.

MADBIOTECH Sp. z o.o. to spółka, której obecna działalność powiązana jest z projektem dotyczącym medycyny żywieniowej wraz z zapleczem naukowym i wykorzystaniem tej wiedzy do tworzenia nowych procesów technologicznych używanych w produkcji napojów. MADBIOTECH Sp. z o.o. specjalizuje się w mikroorganizmach stosowanych w fermentacji napojów, probiotyków, kultur mieszanych i technologii ich produkcji.

Kontakt:

Strona internetowa: http://www.madbiotech.com/

English:

Madbiotech Ltd. –  Biotechnology company specializing in fermentation processes, microbiology, and production processes used to create fermented beverages that range from alcoholic to low and non-alcoholic

8. AscorLAb Sp. z o.o.

AscorLAb Sp. z o.o. – prowadząca prace badawczo – rozwojowe nad oceną przydatności ślimaka Cornu aspersum do pozyskiwania wysokiej jakości biokomponentu (śluzu). Docelowo w wyniku prowadzonych prac zostanie wypracowana metoda pozyskiwania śluzu ww. ślimaka tak, aby stanowił on półprodukt możliwy do wykorzystania w produkcji wyrobów kosmetycznych. Wraz z metodą powstanie karta charakterystyki śluzu.

English

AscorLAb Sp. z o.o.– Involved in the research and development that assess the usefulness of Cornu Aspersum to obtain a high quality biocomponent (mucus), which is applicable for the cosmetic and pharmaceutical industry.