SPÓŁKI PORTFELOWE

1. Millvent Sp. z o.o.

Millvent, spin-off Uniwersytetu Śląskiego utworzony przy ścisłej współpracy i z kapitałowym udziałem spółki celowej Uniwersytetu SPIN-US.

Millvent jest producentem i dystrybutorem naturalnych surowców kosmetycznych, farmaceutycznych oraz środków do uprawy roślin. Firma korzysta z nowoczesnego zaplecza Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz wykwalifikowanej kadry naukowej.

Kontakt:
E-mail: kontakt@millvent.com
Strona internetowa: www.millvent.com

millvent_logo

2. ARP Games Sp. z o.o.

Spółka zawiązana przez ARP, SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego oraz powiat cieszyński. Jej głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo. Akcelerator będzie wspierał młodych, kreatywnych twórców i umożliwiał im samodzielne wejście na rynek. Ponadto, aktywność ARP Games będzie koncentrowała się na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora gier.

Kontakt:

Strona internetowa: www.arpgames.pl

3. Amorphis Pharma Development Sp. z o.o.

Spółka zajmująca się opracowaniem technologii uzyskania stabilnych form amorficznych leków oraz opracowaniem technologii ich produkcji. Udziałowcami w spółce są inwestorzy prywatni oraz finansowi.

4. POLYMERTECH Sp. z o.o.

Spółka działająca w obszarze nowoczesnych materiałów. Spółka zawiązana przez SPIN-US i kilku inwestorów branżowych, oparta o rozwiązanie pt. „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym”.

Kontakt:

Strona internetowa: www.polymertech.pl

5. South Poland Cleantech Cluster

Klaster powołany, aby zapewnić szybszy wzrost istniejących w regionie cleantech firm oraz przyciągnąć zagraniczne spółki, jak i inwestycje do Polski. South Poland Cleantech Cluster realizuje powyższe cele m.in. poprzez realizację projektów „od pomysłu do rynku”, wspieranie wdrożeń wyników prac B+R.

Kontakt:
E-mail: office@spcleantech.com
Strona internetowa: www.spcleantech.pl

cleantech_logo

6. Invento Capital Sp. z o.o.

Fundusz zawiązany przez SPIN-US Sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego i Falco Advisers Sp. z o.o. Ma na celu inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub technologii. Efektem działania będzie osiągnięcie zysków z inwestycji poprzez ich komercjalizację w spółkach portfelowych lub sprzedaż ich wyników inwestorom branżowym lub inwestorom finansowym.

Zachęcamy do zapoznania ze szczegółową ofertą funduszu.

Strona internetowa: http://www.inventocapital.pl