Analiza potencjału komercyjnego rozwiązania

Opis usługi

Wykonywanie oceny potencjału komercyjnego, dotyczące wyników projektów badawczych realizowane jest metodą Quicklook i In-Depth. Pierwsza z nich ułatwia szybką ocenę nowego rozwiązania oraz wskazuje na szanse jego komercjalizacji, podczas gdy druga metoda umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy rozwiązania oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń związanych z procesem komercjalizacji.

Metoda ta pozwala zidentyfikować szanse oraz zagrożenia na wczesnym etapie rozwoju technologii jak również pozwala na zidentyfikowanie zastosowań rozwiązania/technologii czasami w znacząco innym jak wskazania twórców. Najważniejsza korzyść jaka płynie z przeprowadzenia takiej analizy to rozpoznanie prawdziwych a nie potencjalnych korzyści związanych z daną technologią.

Wartość/korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

Stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla firmy. Dotyczy zwiększenia efektywności wdrożenia oraz komercjalizacji rozwiązań.