EIT HEI Initiative

Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu „HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education” finansowanego przez Europejski Instytut Technologii I Innowacji.

Projekt Entrepreneur ma na celu wsparcie europejskich uniwersytetów w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi i innowacyjnymi. W swoich założeniach chce rozwijać kulturę przedsiębiorczości i innowacyjności w uczelni poprzez działania skierowane do środowiska akademickiego – studentów, pracowników naukowych i administracyjnych takie jaki:

 • szkolenia;
 • mentoring;
 • konkursy na startupy;
 • diagnoza aktywności i zasobów uczenia przedsiębiorczości wśród partnerów;
 • analiza biur transferu technologii w celu ich wzmacniania i internacjonalizacji;
 • wymiana dobrych praktyk poprzez lepsze tworzenie sieci kontaktów i wzajemne uczenie się.

Wspólna wizja na 2030 r. zakłada, że konsorcjum, składające się z 8 instytucji, połączy ekosystemy innowacji w całej Europie i pozyska setki studentów, przyszłych przedsiębiorców i innowatorów, którzy będą generować przełomowe rozwiązania, aby sprostać lokalnym i globalnym wyzwaniom.

Lider konsorcjum: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerzy:

 1. SPIN-US Sp. z o.o.
 2. Vytautas Magnus University, Litwa (T4E)
 3. University of Castilla-La Mancha, Hiszpania
 4. Mälardalen University, Szwecja
 5. GranXpert Consulting Ltd., Cypr
 6. Teaching Factory Competence Center, Grecja
 7. Lviv Universdity of Trade and Economics, Ukraina.

Czas realizacji: 01.07.2022 r. – 30.06.2024 r.

Projekt jest wspierany przez EIT Urban Mobility, inicjatywę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej. EIT Urban Mobility działa na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w zakresie mobilności, aby uczynić przestrzenie miejskie bardziej przyjaznymi do życia. Więcej informacji: eiturbanmobility.eu.

Więcej informacji o projekcie TU.