EIT HEI Initiative

Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities

Projekt otrzymał finansowanie w ramach programu „HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education” finansowanego przez Europejski Instytut Technologii I Innowacji.

Projekt Entrepreneur ma na celu wsparcie europejskich uniwersytetów w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi i innowacyjnymi. W swoich założeniach chce rozwijać kulturę przedsiębiorczości i innowacyjności w uczelni poprzez działania skierowane do środowiska akademickiego – studentów, pracowników naukowych i administracyjnych takie jaki:

 • szkolenia;
 • mentoring;
 • konkursy na startupy;
 • diagnoza aktywności i zasobów uczenia przedsiębiorczości wśród partnerów;
 • analiza biur transferu technologii w celu ich wzmacniania i internacjonalizacji;
 • wymiana dobrych praktyk poprzez lepsze tworzenie sieci kontaktów i wzajemne uczenie się.

Wspólna wizja na 2030 r. zakłada, że konsorcjum, składające się z 9 instytucji, połączy ekosystemy innowacji w całej Europie i pozyska setki studentów, przyszłych przedsiębiorców i innowatorów, którzy będą generować przełomowe rozwiązania, aby sprostać lokalnym i globalnym wyzwaniom.

Lider konsorcjum: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerzy:

 1. SPIN-US Sp. z o.o.
 2. Vytautas Magnus University, Litwa (T4E)
 3. University of Castilla-La Mancha, Hiszpania
 4. Vrije Universiteit Brussel, Belgia
 5. Mälardalen University, Szwecja
 6. GranXpert Consulting Ltd., Cypr
 7. Teaching Factory Competence Center, Grecja
 8. Lviv Universdity of Trade and Economics, Ukraina.

Czas realizacji: 01.07.2022 r. – 30.06.2024 r.

Projekt jest wspierany przez EIT Urban Mobility, inicjatywę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej. EIT Urban Mobility działa na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w zakresie mobilności, aby uczynić przestrzenie miejskie bardziej przyjaznymi do życia. Więcej informacji: eiturbanmobility.eu.

Więcej informacji o projekcie TU.