Dobiega końca projekt Entrepreneur

Do końca czerwca trwa projekt Entrepreneur, który realizujemy z siedmioma Partnerami z Europy, w tym z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Celem projektu jest wsparcie europejskich uniwersytetów w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi i innowacyjnymi. W ostatnich tygodniach wzięliśmy udział w dwóch fantastycznych wydarzeniach projektowych.

W dniach 11, 12 kwietnia odbyło się spotkanie partnerskie w Universidad de Castilla-La Mancha w Albacete, w Hiszpanii. Podczas wyjazdu omówiliśmy postępy i cele w projekcie oraz przebieg ostatniego etapu. Wzięliśmy , również udział w „Hackatonie Przedsiębiorczości”, podczas którego zespół z każdego kraju partnerskiego zaprezentował swój pomysł, a główna nagroda trafiła do grupy INSAVIOR z Cypru.

Natomiast w od 3 do 5 czerwca byliśmy w Brukseli na wydarzeniu podsumowującym fazę pilotażową programu EIT HEI Initiative, które jest inicjatorem Entrepreneur Project. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli aż 65 projektów z całej Europy. Wysłuchaliśmy świetnych prezentacji, wzięliśmy udział w warsztatach tematycznych, sesjach networkingowych i nawiązaliśmy obiecujące kontakty.

A już za tydzień (17-19 czerwca) w spinPLACE na Bankowej 5 w Katowicach odbędzie się ostatni, finałowy, zjazd w ramach Entrepreneur Project.