Pierwszy kurs z dziedziny pszczelarstwa za nami!

W sobotę, 10 września, zorganizowaliśmy kurs pn. „Analiza pyłkowa miodu”. Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia były tak zaplanowane, aby każdy Uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie je analizować.

Kurs był jednodniowy i składał się z trzech segmentów: wykładu z podstaw analizy pyłkowej miodu, wstępu do mikroskopowania, podczas którego Uczestnicy zapoznawali się ze sprzętem oraz z analizy pyłkowej przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardzo dziękujemy Uczestnikom za świetną energię, rewelacyjną atmosferę i liczymy, że nabytą wiedzę wykorzystacie we własnych pasiekach.

Podziękowania kierujemy także w stronę Prowadzących – dr Agaty Nicewicz i mgr Łukasza Nicewicza. Są to osoby, które posiadają ogromną wiedzę i potrafili w interesujący sposób się nią podzielić.