Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

logo-ue

Zapytanie ofertowe dot. usługi rzecznika patentowego w zakresie przygotowania – zgodnej z wymogami ustawy Prawo własności przemysłowej – dokumentacji zgłoszeniowej do ochrony przedmiotów własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi pn. „Usługa rzecznika patentowego w zakresie przygotowania – zgodnej z wymogami ustawy Prawo własności przemysłowej – dokumentacji zgłoszeniowej do ochrony przedmiotów własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 26 września 2022 r., godz. 10.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl.