Szacowanie wartości zamówienia na usługę B+R

logo-ue

Szacowanie wartości zamówienia na usługę B+R

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługę B+R w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” – praca przedwdrożeniowa – UŚ/29/II 4.0/2022 – „Stworzenie pierwszej wersji testowej oprogramowania (kodu) do programu LegalWizard. Wirtualny asystent kreowania aktów prawa miejscowego”.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 28 listopada 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl.

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.