Wróciliśmy z targów IPITEX z medalami

Od 2 do 6 lutego braliśmy udział w targach IPITEX 2023 w Bangkoku w Tajlandii. Wynalazki naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostały nagrodzone medalami i nagrodami specjalnymi.

Złoty medal i nagroda specjalna WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) dla dr Macieja Kapkowskego, dr Tomasza Siudygi, prof. dr hab. inż. Jarosława Polańskiego za wynalazek pt. „Method of regeneration and modification of deactivevateg SCR catalysts”

Brązowy medal dla dr Ariela Marchlewicza, dr Artura Taszakowskiego za wynalazek pt. „Snail egg extract for cosmetic purposes”

Brązowy medal i nagroda specjalna HIUF (Highly Innovative Unique Foundation) dla dr Joanny Foryś, dr Marcina Gierczyka, dr Łukasza Chajca za wynalazek pt. „Id:Me – The educational and training board game help children discover talents, generate ideas and manage them”

Podczas targów wzięliśmy udział w wielu prezentacjach, dyskusjach panelowych, rozmowach branżowych i spotkaniach, a po wydarzeniu odbyło się spotkanie z ambasadorem ambasady RP w Tajlandii, Waldemarem Dubaniowskim.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy wszystkim naukowcom!

Delegacja została sfinansowana w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4.