Zmiana lokalizacji biura SPIN-US!

Jesteśmy w trakcie przeprowadzki do nowej przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego. Od poniedziałku, 29 stycznia, będziemy już stacjonować w budynku spinPLACE przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach. Znajdziecie nas w pokojach A 2.1 i A 2.2 na II piętrze. Zapraszamy!


spinPLACE to inicjatywa mająca na celu utworzenie regionalnego, międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. spinPLACE ma być przestrzenią działania, a przede wszystkim kreatywnego myślenia. Miejscem, w którym wykorzystuje się potencjał śląskich uczelni w tworzeniu i wdrażaniu produktów oraz usług i które daje możliwość ciekawego rozwoju studentom, doktorantom, firmom i mieszkańcom Śląska.

Jako centrum kreatywności i coworkingu spinPLACE stanie się elementem wszechstronnego kształcenia, między innymi w zakresie umiejętności miękkich i praktycznego przygotowania młodych ludzi do tworzenia własnych miejsc pracy. Będzie miejscem pracy grupowej, wykładów popularnonaukowych, ośrodkiem treningu przedsiębiorczości i biznesu. Publiczny charakter przestrzeni oraz organizowane w niej wydarzenia mają sprzyjać wymianie myśli i doświadczeń.

Cieszymy się, że jako spółka będziemy mieć swój wkład w rozwój tego miejsca.

Link do mapki: https://maps.app.goo.gl/sNrTCtV8jgFkBxP39