Pilotażowy program akceleracyjny AKCES NCBR Sp. z o.o.

Akces NCBR Sp. z o.o. ogłosiła nabór zgłoszeń w działaniu pilotażowym do Programu Akceleracyjnego.

Do składania zgłoszeń zapraszane są innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji oraz osoby fizyczne, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Co można zyskać?:

  • wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł
  • bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł
  • bezpośrednia inwestycja o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt

Nabór potrwa do 30 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji TU.