Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 r.

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19.09.2022 roku, dotyczącego usługi pn. „Usługa rzecznika patentowego w zakresie przygotowania – zgodnej z wymogami ustawy Prawo własności przemysłowej – dokumentacji zgłoszeniowej do ochrony przedmiotów własności przemysłowej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria, wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę:

TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka sp. p. z siedzibą w Krakowie na kwotę 18.500,00 zł netto.

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

logo-ue