Finałowe spotkanie Projektu Etrepreneur

W dniach 18, 19 czerwca gościliśmy przedstawicieli 8 Partnerów Projektu Entrepreneur (Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Vytautas Magnus University, University of Castilla-La Mancha, Mälardalen University, GrantXpert Consulting Ltd., Teaching Factory Competence Centre, Lviv University of Trade and Economics. Przypominamy, że głównym celem Projektu jest  wspieranie europejskich uniwersytetów w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi i innowacyjnymi.

W pierwszy dzień finałowego wydarzenia spotkaliśmy się w spinPLACE. Rozmawialiśmy m.in. o rezultatach projektu i zadaniach jakie pozostały do zrobienia, o raporcie końcowym i wyzwaniach na przyszłość. Następnie wybraliśmy się do Nikiszowca, gdzie odbył się spacer z przewodnikiem. Odwiedziliśmy również Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, żeby posłuchać o świetnych lokalnych inicjatywach.

Drugi dzień spotkania spędziliśmy w Krakowie. Odwiedziliśmy Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Zespół Centrum opowiedział nam o swojej działalności, mieliśmy również czas na dyskusje i wymianę doświadczeń. Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego na Wawelu i wspaniałej Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowej, gdzie mogliśmy podejrzeć prace nad królewskim arrasami. Potem wybraliśmy się na rynek Starego Miasta i obejrzeliśmy najważniejsze zabytki na rynku i jego sąsiedztwie.

Dziękujemy wszystkim Partnerom za wspaniale spędzony czas, dyskusje i podsumowania, a Gospodarzom za gościnę.