AI w działalności badacza: szkolenie online dla naukowców Uniwersytetu Śląskiego

W ramach projektu Entrepreneur (Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities), realizowanego dzięki programowi EIT HEI Initiative, przygotowaliśmy dla naukowców Uniwersytetu Śląskiego szkolenie pn. „Sztuczna inteligencja (AI) w działalności badacza – przegląd narzędzi”.

 

Projekt Entrepreneur ma na celu wsparcie europejskich uniwersytetów w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi i innowacyjnymi. W swoich założeniach chce rozwijać kulturę przedsiębiorczości i innowacyjności w uczelni poprzez działania skierowane do środowiska akademickiego – studentów, pracowników naukowych i administracyjnych.

Szkolenie odbędzie się w formule online za pomocą platformy Google Meet (link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim potwierdzeniu rejestracji).

Termin: 13 lutego 2024 r., godz. 9.00

Czas szkolenia: 3 godziny zegarowe, w tym przerwa 15 minut.

Link do formularza zgłoszeniowego TU.

UWAGA! Maksymalna liczba uczestników spotkania to 30 osób.

Ramowy program warsztatu:

Część 1. Narzędzia AI a pisanie publikacji

 1. Czy AI to tylko ChatGPT?
 2.  Jak samodzielnie wyszukiwać narzędzia AI?
 3. Podstawowe zasady dotyczące „współpracy” z AI, czyli jak poprawnie jej używać, żeby się nie zawieść i nie marnować czasu.
 4. Przegląd najważniejszych narzędzi AI związanych z pisaniem: jak napisać artykuł wykorzystując AI (od pomysłu do tekstu)?
 5. Jak zrobić to etycznie i tak, aby sobie nie zaszkodzić, czyli kiedy AI jest dobrym narzędziem, a kiedy nasza praca staje się niesamodzielna?
 6. Jak wykrywać plagiaty przy pomocy AI?
 7. Jak się dowiedzieć, czy dany artykuł został napisany przy pomocy AI – narzędzia.
 8. Narzędzia językowe, czyli tłumaczenie, sprawdzanie tekstu, proponowanie odpowiednich sformułowań itd.

Część 2. Narzędzia AI do porządkowania, streszczania i wyszukiwania zasobów

 1. Naukowe wyszukiwarki AI.
 2. Menadżery bibliografii bazujące na AI.
 3. Asystenci AI pomagający wyszukiwać i cytować źródła, podsumowujący publikacje, tworzący konspekty, wyjaśniający związki między pojęciami, wyjaśniający przyczyny i skutek zjawisk, itp.
 4. Przeglądy literatury – jak sobie ułatwić życie wykorzystując narzędzia AI.
 5. Narzędzia dobierania czasopism odpowiednich dla naszych publikacji.
 6. Narzędzia dostosowujące manuskrypt do wymogów danego wydawcy.
 7. Narzędzia formatowania cytowań.
 8. Narzędzia zamiany artykułów w audiobooki.
 9. Narzędzia do transkrypcji.
 10. Narzędzia streszczające filmy.
 11. Narzędzia pozwalające zarządzać zasobami sieciowymi (na przykład streszczać strony WWW).

Część 3. Narzędzia AI do pisania wniosków grantowych oraz bazujące na AI narzędzia do zarządzania zespołami badawczymi

 1. Narzędzia pomagające przygotować draft wniosku.
 2. Narzędzia (AI) do zarządzania projektami, czyli jak automatyzować rutynowe zadania, poprawiać komunikację i upraszczać pracę?
 3. W jaki sposób zapobiegać opóźnieniom, optymalizować zasoby i kończyć projekty na czas?
 4. Narzędzia posiadające opcję asystenta cyfrowego „samodzielnie” delegującego zadania i zarządzającego projektami.
 5. Inne funkcjonalności omawianych narzędzi oraz ich słabe strony.

Prowadzący: dr hab. Piotr Siuda, profesor na Wydziale Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, groznawstwem, esportem, wykorzystaniem AI w działalności badawczej. Autor kilku monografii, a także artykułów w wielu pismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus (np. Journal of Computer Mediated Communication, Critical Studies in Media Communication, International Journal of Cultural Studies, Games and Culture, Leisure Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, obecnie prowadzi projekt Narodowego Centrum Nauki OPUS 22 pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”. Wcześniej kierował zadaniami „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Pełni funkcję Associate Editor w czasopiśme ze stajni SAGE Journal of Creative Communication. Pełen dorobek znaleźć można na jego stronie osobistej: TU