Szacowanie wartości zamówienia – usługa wyceny własności intelektualnej

Szacowanie wartości zamówienia na zakup usługi wyceny własności intelektualnej

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi pn. „Usługa wyceny praw własności intelektualnej”.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 19 stycznia 2023 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl.

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.