Zapytanie ofertowe na dostawę

logo-ue

Zapytanie o cenę – dostawa materiałów laboratoryjnych, odczynników i surowców oraz wyposażenia laboratoryjnego

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację dostawy materiałów laboratoryjnych, odczynników i surowców oraz wyposażenia laboratoryjnego.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 2 marca 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl.