Zapytanie o cenę – szacunek wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w zakresie oszacowania wartości zamówienia w postaci Usługi badania psychospołecznego osób pracujących z robotem dla pracy przedwdrożeniowej pn.„Certyfikat poświadczający spełnienie optymalnych warunków psychospołecznych na stanowisku pracy z robotem – ocena determinant wydajności, zachowań kontrproduktywnych i dobrostanu w pracy z robotem w przemyśle.”

Termin składania ofert cenowych upływa 31.10.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE

2) Załącznik 1 – formularz

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych: dr Anita Pollak, tel. 602 405 970, e-mail: anita.pollak@us.edu.pl 
  • w kwestiach proceduralnych: Marta Bulanda, tel. 32 359 2079, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl
Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym

1