Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu 2020 Accelerator Poland, finansowanego ze środków EIT Climate-KIC, zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru operatora dla obsługi działań promocyjnych w ramach Programu „Climate Accelerator”. Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

Termin składania ofert upływa 14.09.2020 r. o godzinie 15:00.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: w kwestiach merytorycznych i  proceduralnych:
Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.