Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

logo-ue

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi tworzenia marki produktowej zgodnie z metodyką Design Thinking

W zawiązku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) – umowa nr MNiSW/2020/335/DIR, SPIN-US Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi tworzenia marki produktowej zgodnie z metodyką Design Thinking.

Termin składania ofert upływa 31 maja 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. zapytania Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl.