Zapraszamy na warsztaty TRIZ

W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów zapraszamy na warsztaty TRIZ organizowane w ramach Festiwalu Innowacji INNO Katowice.

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna pozwalająca na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. TRIZ zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

TRIZ pozwala przedsiębiorstwu na stworzenie skutecznej strategii innowacyjnej poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju i eliminację słabo rokujących propozycji. TRIZ dostarcza rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazuje, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych.

Siła współczesnej TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni. Co więcej, TRIZ nie jest jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii – łączy obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Szczegóły: