Wyniki oceny formalnej II+

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w procedurze konkursowej pierwszego naboru na prace przedwdrożeniowe do dnia 30 kwietnia wpłynęło 9 wniosków projektowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W terminie 30 dni tj. do dnia 5.06.2017 r. zostanie dokonana ocena merytoryczna projektów. Wyniki pierwszego naboru zostaną ogłoszone do dnia 7.06.2017r.

Lista wniosków poddanych ocenie formalnej:

Lp. Nr wniosku Ocena formalna
1 1/NAB1/II+/2017 Pozytywna
2 2/NAB1/II+/2017 Pozytywna
3 3/NAB1/II+/2017 Pozytywna
4 4/NAB1/II+/2017 Pozytywna
5 5/NAB1/II+/2017 Pozytywna
6 6/NAB1/II+/2017 Pozytywna
7 7/NAB1/II+/2017 Pozytywna
8 8/NAB1/II+/2017 Negatywna
9 9/NAB1/II+/2017 Pozytywna

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem spółki SPIN-US:

  • E-mail: spin@us.edu.pl
  • Tel.: 32 359 20 79