Rusza konkurs e-Pionier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „E-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln zł12 mln zł oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.
Nabór wniosków będzie trwał od 16 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie.