Pierwsza edycja konkursu ARP Games

Spółka ARP Games ogłosiła konkurs dla twórców gier wideo. Konkurs ARP Games organizowany jest z myślą o utalentowanych twórcach gier potrzebujących pomocy w rozwinięciu skrzydeł.

Computer_fot

W konkursie mogą wziąć udział zespoły kreatywne składające się z co najmniej 2 osób. Na zwycięzców czekają: dofinansowanie projektów (do 100 tys. złotych), dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia branżowe, porady prawne, spotkania z inwestorami, pomoc w promocji projektów oraz inne działania zależne od indywidualnych potrzeb zespołów. Laureaci wyłonieni zostaną przez niezależne jury składające się z mentorów – weteranów branży gier wideo z całego świata.

W trwającym 3 miesiące I etapie konkursu weźmie udział 10 zespołów. Do etapu II zakwalifikowane zostaną zespoły, które w trakcie trwania I etapu poczynią największe postępy w tworzeniu swojego projektu i zrealizują postawione sobie cele. W efekcie II etapu zespoły założą spółki, w których  ARP Games będzie udziałowcem kapitałowym. Otrzymają też dofinansowanie (50 tys. złotych), pomoc w promocji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 r.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej.