Oferta stażu

Katowice, 25.10.2019 r.

SPIN-US sp. z o.o. prowadzi aktualnie nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracji (pracownik biurowy)

  • Forma zatrudnienia – staż (płatny)
  • Perspektywa zatrudnienia po stażu na umowę o pracę 
  • Wymiar czasu pracy – 30-40 h/tygodniowo

Oferujemy:

  • Interesującą i pełną wyzwań pracę;
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • Wsparcie zespołu poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń;
  • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.

Opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ofercie pracy.

Dodatkowe obowiązki:

  • współpraca z naukowcami oraz przedstawicielami przemysłu w związku z realizacją usług, prac badawczych oraz innych działań na zlecenie gospodarki
  • udział w spotkaniach biznesowych w ramach współpracy na polu komercjalizacji w środowisku naukowym, przemysłowym i inwestorskim
  • realizacja zadań w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (o charakterze krajowym i międzynarodowym)

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: spin@us.edu.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Marta Bulanda, 32 359 20 79

slajder4

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPIN-US Sp. z o.o., ul. Bankowa 12/147, 40-007 Katowice.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach, będą przechowywane przez okres 1 roku od daty otrzymania.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.