Komercjalizacja wiedzy i technologii na Uniwersytecie Śląskim

Komercjalizacja wiedzy i technologi to proces stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie gospodarki opartej na wiedzy. Od kilkunastu lat Uniwersytet Śląski wspiera procesy innowacyjne i rozwój gospodarczy poprzez praktyczne zastosowanie zasad skutecznej współpracy na linii nauka-biznes. Efektem tej pracy są udzielone licencje i sprzedaż praw do własności intelektualnej, w tym patentów.

W 2013 roku Uniwersytet Śląski został doceniony przez Centrym Innowacji Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji – organizacji naukowo-technicznej funkcjonującej na rzecz inicjowania oraz upowszechniania wiedzy i działalności wynalazczej oraz proinnowacyjnej. Uniwersytet otrzymał tytuł Superlidera Innowacji.

W 2014 roku Uniwersytet powołał spółkę celową SPIN-US Sp. z o.o., która ma wspierać uczelnię w sprawnym prowadzeniu projektów komercjalizacyjnych.