Inwestycje w spółki spin-off

W procesie wynalazczym oraz w następującym po nim procesie ochrony własności intelektualnej jedną z najistotniejszych kwestii jest znajomość obecnego na rynku stanu techniki. Dodatkowo, podczas ubiegania się o prawa wyłączne, konieczna jest wiedza na temat stanu prawnego rozwiązań w dziedzinie, w której chce się uzyskać te prawa. Możliwości analizy tych informacji daje badanie stanu techniki. Przeprowadzone odpowiednio wcześnie pozwala uniknąć niepotrzebnego wysiłku oraz zaskoczenia w momencie, gdy opracowany produkt lub technologia już znajdują się na rynku. Pozwala to oszczędzić czas, pieniądze, a także zasoby i skupić się na obszarze, który stanowić może niszę pod względem przyszłego patentowania.

Badanie opiera się na analizie informacji dostępnych w bazach patentowych oraz zgłoszeń i zestawianiu ich w formie raportu z poszukiwań. Badanie może być przeprowadzone pod różnym kątem, w zależności od potrzeb:

  • dla danego przedmiotu badania czyli zdefiniowanego tematu;
  • dla konkretnego rozwiązania (przeciwstawienie nowego rozwiązania do obecnie istniejących);
  • dla zdefiniowanych słów kluczowych.

Badanie obejmują bazy polskie jak i zagraniczne oraz międzynarodowe (głównie Espacenet, DEPATISnet, Google Patents, USPTO). Poszukiwania obejmują literaturę polską i anglojęzyczną.