„Kilka słów o Funduszach UE” – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

W imieniu Spółki SPIN-US serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców, które ma ca celu przybliżenie szczegółów programowych nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2015 o godz. 10:00 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 jako forum współpracy z UŚ w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków z Funduszy UE, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu zasad korzystania z dostępnych instrumentów finansowych UE, tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Problematyka poruszana w trakcie spotkania obejmować będzie w szczególności: rodzaje krajowych programów dedykowanych przedstawicielom sektora MŚP, sposób prowadzenia naborów oraz wytyczne i kryteria przeprowadzanych konkursów z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie (NCBR, PARP, MG itp.), ogólną analizę RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz formy skorzystania z programu przez przedsiębiorców.

Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy do rejestracji w wydarzeniu za pośrednictwem strony www.