„Fundusze UE na lata 2014-2020” – galeria spotkania

Dnia 17.11.2015 wspólnie z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ i przy wsparciu merytorycznym firmy doradczej A1Europe przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. sposobów pozyskiwania środków z funduszy UE w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Spotkanie, przyjmujące formułę szkolenia, miało na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących zasad korzystania z dostępnych środków unijnych dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Jako inicjatorzy przedsięwzięcia dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w wydarzeniu!

Fot. Biuro Prasowe UŚ.