DTW Gliwice 2015 – podsumowanie wydarzenia

W dniach 4 i 5 listopada 2015 w Gliwicach odbyła się kolejna edycja Design Thinking Week Polska. W trakcie dwudniowych warsztatów 30 uczestników podjęło inicjatywę zaprojektowania produktów i usług odpowiadających na problemy przyszłych użytkowników – osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Uczestnicy pierwszego dnia gliwickiego DTW poznali problemy, które zaprezentowali przedstawiciele Klastra MEDSILESIA. W konsekwencji postawiono przed nimi interesujące wyzwanie, polegające na stworzeniu innowacyjnych narzędzi, które stanowić miały wsparcie dla osób o szczególnych potrzebach. Bazując na pracy zespołowej, w oparciu o zastosowanie metodyki kreatywnego myślenia, powstały niezwykle ciekawe rozwiązania! Każdy zespół zebrał i uporządkował jak najwięcej informacji określających potrzeby grupy docelowej i wykorzystując konsultacje z jej przedstawicielami, stworzył prototypy nowych produktów. Ostatnim elementem spotkania była prezentacja opracowanych koncepcji, która zwieńczyła błyskotliwą i nieszablonową działalność twórczą.

Udział w warsztatach metodą design thinking stanowił fantastyczną okazję do intensywnego rozwoju pomysłu w kilku prostych krokach. Poprzez praktyczne ćwiczenia i przykłady uczestnicy dowiedzieli się jak efektywnie wdrożyć w swojej działalności nowe koncepcje. Całości wydarzenia przyświecała uniwersalna idea: „ZAPROJEKTUJ-ZBUDUJ-PRZETESTUJ”, która ma charakter interdyscyplinarny i znajdzie zastosowanie niemal w każdej branży!