Zaproszenie do składania ofert – dostawa materiałów i wyposażenia informatycznego

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów i wyposażenia informatycznego.

Termin składania ofert upływa 02.03.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Formularz ofertowy

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych poz.1-24:, mgr Michał Pielka tel. 664 428 017, e-mail: michal.pielka@us.edu.pl
  • w kwestiach merytorycznych poz.25-29, dr inż. Robert Albrecht, tel. 32 349 75 09, e-mail: ralbrecht@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

logo_ogólne

 

3 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US informuję, iż postępowanie z dnia 21.02.2018 r. zostało unieważnione. Przyczyną unieważnienia jest brak wymaganej liczby ofert.

W przypadku powtórzenia procedury ofertowej, przekażemy potencjalnym oferentom stosowną informację.