Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na realizację usługi modyfikacji urządzenia oEFG-XRT100CCM do ciągłej pracy.

Termin składania ofert cenowych  upływa 04.04.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych dr inż. Robert Albrecht, tel. 32 349 75 09, e-mail: ralbrecht@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy na realizację usługi.

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Test-chem sp. z o.o., Ul. Niepodległości 82d, 44-370 Pszów, która otrzymała 100 pkt. na łączną kwotę 34 000 zł netto