Zmarł Marek Ilnicki

czarny-pasek

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
Marka Ilnickiego

 

członka rady spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US
w latach 2014-2018,
prezesa AscorLab – spółki portfelowej i partnera biznesowego SPIN-US.

W naszej pamięci pozostanie
jako ceniony przedsiębiorca,
wspierający rozwój innowacji i prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych na uczelni.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz rada nadzorcza i zarząd spółki SPIN-US

czarny-pasek